2017 Apr. - Jul.

2017 Apr. Besøg af overborgmester Frank Jensen.

2017 Apr. På besøg hos den spændende maler Kirsten Syberg i Helligåndshuset. Hvis der er nogen der vil kende Kirsten lidt mere, så er det hende der står for vores malerworkshop.

2017 Apr. Herlig og fest påskefrokost i Huset.

2017 Apr. Spændende besøg i Tivoli, hvor afdelingsleder for gartnerne Jonas, viste rundt.

2017 Apr. En god og dejlig dag hvor "Danmark spiser sammen"

2017 Apr. Kultur og fritids borgmester Carl Christian Ebbesen, viste rundt på Rådhuset, efter vi havde fået rådhus pandekager. Det var mums.

2017 Maj. Udflugt til Rosengården og Hotel Sankt Petri


2017 Maj. Legemes øvelser i Huset

2017 Maj Besøg på Kastellets vold, med grill og leg

2017 Maj Besøget på Mosaisk Vestre Begravelsesplads, med en veloplagt Erik Bing, blev afsluttet hos Palle.